Rezervácia

  • Výber pracovníka
  • Výber služby
  • Doplnkové služby
  • Výber dátumu a času
  • Informácie o zákazníkovi
  • Custom Fields
  • Skontrolujte údaje o rezervácii
  • Potvrdenie

Výber pracovníka

Môžete si vybrať konkrétneho pracovníka alebo sa nechať prekvapiť.

Výber pracovníka

Môžete si vybrať konkrétneho pracovníka alebo sa nechať prekvapiť.

Výber služby

Prosím vyberte si službu, na ktorú chcete rezervovať termín.

Doplnkové služby

Vyberte doplnkové služby, ktoré chcete pridať k rezervácii.

Výber dátumu a času

Kliknutím na dátum zobrazíte časovú os dostupných rezervácií. Kliknutím na zelený časový úsek si ho rezervujete.

Informácie o zákazníkovi

Poskytnite nám prosím údaje potrebné pre vybavenie vašej online rezervácie.

Custom Fields

Please answer this set of questions to proceed.

Skontrolujte údaje o rezervácii

Dôsledne skontrolujte podrobnosti rezervácie a ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo Odoslať.

Potvrdenie

Vaša rezervácia bola úspešne prijatá. Toto potvrdenie si ponechajte pre svoju potrebu.
Potrebujete poradiť?
+421 948 936 772

Vyberte si pracovníka

Vyberte si pracovníka
Vyberte si službu
Vyberte si doplnok k službe
Vyberte si dátum a čas
Zákaznícke údaje
Custom Fields
Rekapitulácia rezervácie
Potvrdenie rezervácie
Soňa
Alžbeta

Zhrnutie rezervácie

Názov služby
Duration
Dátum
Čas
Zákazník
Cena
Extras